ELS EFECTES DE LA CALOR EN EL NOSTRE ORGANISME
16/07/2017

ELS EFECTES DE LA CALOR EN EL NOSTRE ORGANISME

ELS EFECTES DE LA CALOR EN EL NOSTRE ORGANISME

BY MCF · 14 JUNY, 2017

La calor afecta al nostre rendiment esportiu i al del nostre dia a dia. Davant
la calor d?aquests dies molts ens preguntem, cóm afecta la calor al nostre
cos i cervell?
Els efectes de la calor en el nostre organisme han estat objecte d?estudi al
llarg del temps. Una de les característiques dels sers humans és el que
anomenem la termoregulació. La termoregulació es defineix com la
capacitat del cos humà a controlar la seva pròpia temperatura, per
mantenir-la entre els 35,5º centígrads i els 37º C. Aquesta temperatura és
la ideal per que el nostre cervell treballi i pugui desenvolupar les funcions
metabòliques fonamentals de la manera correcta. Per damunt d?aquesta
temperatura, el nostre organisme pot col·lapsar-se tenint greus
conseqüències per la nostra salut i, en alguns casos, la mort.
EFECTES DE LA CALOR EN EL CERVELL.
1. La calor pot provocar confusió
La hipertèrmia o excés de calor produeix que l?impuls nerviós es propagui
amb major dificultat, la qual cosa pot explicar cóm en situació de
hipertèrmia els pacients puguin pari quadres de confusió.
2. La fatiga i l?insomni són efectes que la calor té en el nostre
organisme.
Quan estem exposats a un calor excessiu, com el d?aquests dies, un dels
efectes és la sensació de cansament constant i insomni. L?hipotàlem regula
els cicles de la son i de vigília, per això es guia per estímuls externs, com la
llum, la temperatura, que indiquen al cervell quan hem de dormir. La calor
excessiva altera aquesta regulació normal del son.
Ens costa dormir i ens despertem moltes vegades al llarg de la nit,
produint-se una son fragmentada. El nostre cervell veu interrompuda les
funcions que ha de realitzar durant la nit i no pot completar-les. Durant el
dia patim les conseqüències del deficient descans nocturn, disminueix el
nostre rendiment cognitiu i empitjora la nostra qualitat de vida. La calor fa
que l?impuls nerviós es propagui molt més lentament, originant els
coneguts símptomes de cansament i fatiga.
3. El Cop de Calor, l?efecte més greu:
El Cop de Calor és la conseqüència més greu dels efectes de la calor. SI no
s?intervé d?immediat pot causar discapacitats permanents incloent la mort.
És produeix quan falla la capacitat d?ajust de la temperatura del cos i
aquesta s?eleva fins a valors propers als 40 º C. Els seus símptomes més
comuns són:
Dificultat per respirar.
Aturada de la sudoració.
Insuficiència renal.
Edema pulmonar.
Arítmies cardíaques.
En casos més extrems es pot arribar a tenir un shock, deliris, i fins i tot la
pèrdua de la consciència. El cop de calor requereix, especialment si afecta
a nens, persones grans, o amb malalties cròniques la hospitalització
immediata.
4. Altre efecte de la calor és el dany muscular i circulatori.
Quan el termòmetre supera els 40.5º el sistema termoregulador es posa en
marxa per dissipar la calor sobrant del cos. Aquesta circumstància provoca
una disfunció del sistema nerviós central que es manifesta en forma de
rampes per falta d?aigua i sals, esgotament, col·lapse circulatori, danys
musculars i pèrdua de la consciència.
5. Amb la calor augmenten les cefalees.
Les persones que pateixen cefalees o migranyes els influeix molt la calor.
Segons la Societat Espanyola de Neurologia, les cefalees augmenten els
dolors de cap degut, sobre tot, a la calor, a l?alteració dels ritmes biològics i
als canvis a la temperatura corporal.
6. La deshidratació produeix disminució de la memòria.
Una deshidratació superior al 2 % del pes corporal pot produir una pèrdua
de memòria a curt termini i incrementar el risc de cefalea. La calor alenteix
la propagació de l?impuls nerviós i la contracció dels músculs genera més
calor corporal. Així que el cervell rep senyals de fatiga que ens produeix
sensació de cansament i falta de gana.
7. La sequedat produïda per la calor ocasiona problemes
respiratoris.
Amb la calor, la sequedat ambiental es produeix en les vies respiratòries,
intensificant els símptomes dels pacients amb problemes d?aquest tipus.
Sobre tot a ciutats amb alta pol·lució.
8. La calor produeix canvis en l?estat d?ànim.
La calor moderada estimula i és molt sana, però a partir de certs nivells, el
seu impacte és negatiu i s?estén a cos i ment, creant un estat negatiu
generalitzat.
La calor extrema es viu com una situació estressant, productora
d?atordiment, irritabilitat, confusió i pot generar canvis bruscos d?humor.

Sponsors